Слідкуйте за нами: rss twitter

Radymo.com - полезные советы на разные темы

Полезные советы, лунный календарь и восточный гороскоп
Головна » 2012 » Січень » 21

Совет: Как невралгию не спутать с сердечной болью


Переглядів: 11268 / Дата: 21.01.2012
Коментарів: 0

Порада: Як спасати печінкуОсоб­ли­во люб­лять печінку і тон­кий ки­шеч­ник лямблії. У ди­тя­чих ко­лек­ти­вах в нашій країні інфікованість лямбліями ста­но­вить 40 %, се­ред до­рос­лих - більше 10 %, як пра­ви­ло, се­ред гомосексуалістів та інших сек­су­аль­них мен­шин.

В організмі лю­ди­ни лямблії зна­хо­дять­ся пе­ре­важ­но в верхніх відділах тонкої киш­ки, де хар­чу­ють­ся про­дук­та­ми роз­щеп­лен­ня їжі, особ­ли­во ву­г­ле­во­да­ми (со­ло­до­ща­ми і бо­рош­ня­ни­ми ви­ро­ба­ми).

Впро­вад­жен­ня лямблій в сли­зо­ву обо­лон­ку тонкої киш­ки викликає роз­ви­ток в ній за­па­лен­ня із-за ток­сич­но­го впли­ву продуктів життєдіяльності па­ра­зи­та. В результаті за­па­лен­ня пош­код­жу­ють­ся тка­ни­ни тон­ко­го ки­шеч­ни­ка. Це при­зво­дить до по­ру­шен­ня усмоктуваності та недостатньої ферментної активності.

... Читати далі »

Переглядів: 11439 / Дата: 21.01.2012
Коментарів: 0