Слідкуйте за нами: rss twitter

Radymo.com - полезные советы на разные темы

Полезные советы, лунный календарь и восточный гороскоп
Radymo.com » 2012 » Жовтень » 5 » Чорнослив корисний дітям і дорослим

Чорнослив корисний дітям і дорослим

Інші Народні поради

Як­що вам за­хо­четь­ся по­ра­ду­ва­ти се­бе і ма­лю­ка чим-не­будь со­ло­день­ким, візьміть жмень­ку чор­нос­ли­ву.

Ці ласощі у всіх відносинах корисні - особ­ли­во ко­ли до свіжих фруктів ще да­ле­ко.

Особливі «за­слу­ги»

• Чор­нос­лив замість солодощів - найвірніше рішення. Сушені сли­ви на­да­ють нам енергію і чу­до­во вта­мо­ву­ють го­лод, ад­же в них ба­га­то вуглеводів (глю­ко­зи, фрук­то­зи, са­ха­ро­зи), а калорій при цьо­му май­же вдвічі мен­ше, ніж у цукрі.

• Чу­до­ва якість на­шо­го «ге­роя» - до­по­мо­га сер­цю, су­ди­нам і кро­вотво­рен­ню. Це за­слу­га трь­ох важ­ли­вих компонентів у йо­го складі: калію, магнію і заліза. Калій покращує ро­бо­ту сер­це­во-судинної і нервової сис­тем, ви­во­дить з організму зай­ву рідину і тим са­мим зменшує на­бря­ки. Магній при­во­дить в нор­му підвищений тиск, допомагає організму кра­ще за­сво­ю­ва­ти ву­г­ле­во­ди, жи­ри, кальцій, фос­фор. Залізо підтримує рівень гемоглобіну в крові і забезпечує кис­нем всі ор­га­ни і тка­ни­ни.

• Хо­че­те, щоб ки­шеч­ник пра­цю­вав «як го­дин­ник»? Їжте чор­нос­лив.

Харчові во­лок­на, яких чи­ма­ло в йо­го складі, на­ла­год­жу­ють ро­бо­ту шлун­ка і ки­шеч­ни­ка, до­по­ма­га­ють при за­по­рах. У цих ре­чо­вин є й ще од­на ко­рис­на властивість: во­ни не до­зво­ля­ють ки­шеч­ни­ку за­сво­ю­ва­ти більше цук­ру і хо­лес­те­ри­ну, ніж потрібно, і зни­жу­ють їх рівень у крові.

До речі, з чор­нос­ли­вом знай­дуть­ся й інші «помічники» трав­лен­ню - органічні кис­ло­ти. Во­ни підвищують кислотність в ки­шеч­ни­ку і вби­ва­ють шкідливі мікроорганізми.

Гідно

До скла­ду чор­нос­ли­ву вхо­дять і важливі для на­шо­го організму ан­ти­ок­си­дан­ти. На­прик­лад, вітамін Е бо­реть­ся з «аг­ре­со­ра­ми» - вільними ра­ди­ка­ла­ми та про­дук­та­ми окис­лен­ня жирів - і ро­бить організм стійким до стресів і на­ван­та­жень.

Те ж зав­дан­ня ви­ко­ну­ють й інші корисні ком­по­нен­ти - біофлавоноїди, хо­ча в су­ше­них сли­вах їх мен­ше, ніж у свіжих. А ще біофлавоноїди здатні зни­зи­ти підвищений тиск і по­си­ле­но ви­во­дять се­чу і жовч.

Блискучі «чорносливини» да­ють на­шо­му організму кальцій, фос­фор, вітаміни В2 і РР, а ще рідкісний мікроелемент ванадій, який поліпшує обмін жирів.

Цілюще дже­ре­ло

Лікарі ра­дять всім майбутнім ма­мам з'їдати жме­ню чор­нос­ли­ву ко­жен день - він до­по­мо­же впо­ра­ти­ся з та­ки­ми про­бле­ма­ми, як за­по­ри, дисбактеріоз, на­бря­ки, підвищений тиск, анемія.

Для ви­роб­ниц­т­ва чор­нос­ли­ву підходять ли­ше деякі пред­став­ни­ки «сли­во­во­го» сімейства.

За­зви­чай йо­го го­ту­ють із сор­ту «угор­ка».

Кис­ло-солодкі сли­ви ви­ко­рис­то­ву­ють не тільки для десертів і компотів. Кулінарною «кла­си­кою» ста­ли стра­ви з м'яса, птиці, ри­су або овочів з чор­нос­ли­вом.

100 г. чор­нос­ли­ву на день май­же на тре­ти­ну за­без­пе­чить до­рос­лу лю­ди­ну хар­чо­ви­ми во­лок­на­ми, на чверть - калієм і магнієм, на 20% - вітаміном Е і залізом.

Ма­лю­кам до ро­ку кра­ще всьо­го підійде подрібнене «бан­ко­ве» пю­ре з фрук­та­ми і чор­нос­ли­вом. А діточок по­стар­ше (2-4 ро­ки) мож­на по­ба­лу­ва­ти ком­по­том із сухофруктів.
Також читайте:
[Спортивні поради]
Совет: Снимаем напряжение
[Святкові поради]
Совет: Поцелуи в феврале небезопасны
[Сексуальні та інтимні поради]
Совет: Защити сексуальность


Переглядів: 11147 / Дата: 20.01.2018
Коментарів: 0
Всього коментарів: 0
Тільки зареєстровані користувачі можуть додавати коментарі.
[ Реєстрація | Login ]
загрузка...